Inlägg publicerade under kategorin Hälsa

Av Amisa - 19 mars 2020 13:17

Dessa kloka ord kommer från Dagny Carlsson, allas våran favoritbloggerska. Att inte oroa sig för vad som skulle kunna tänkas hända imorgon, nästa vecka eller dylikt är en bra strategi om man vill bli gammal och dessutom ha ett gott liv som Dagny, 107 år gammal.Läs mer i denna artikel:
Dagny 107 om coronakrisen: "Ska jag dö så gör jag det" Och här är Dagny Carlssons blogg:
http://www.123minsida.se/Bojan/


#dagnycarlsson

Av Amisa - 17 mars 2020 13:15

Nu kommer det satellitbilder som visar hur Coronaviruset bidrar till att minska utsläppen globalt. Det vi själva är ovilliga att ta itu med, sker nu i alla fall med eller utan vårt samtycke och på ett väldigt drastiskt sätt. Vi bestämmer själva över vårt öde, att göra det på ett kontrollerat sätt eller att tvingas till det genom kaos, sjukdomar och naturkatastrofer.


Precis som indianerna sagt väldigt länge så måste vi ta hand om och respektera Moder Jord för vi är en del av henne och vårt välmående är helt beroende av hennes välmående. Som det är nu så begår vi varje dag missgärningar och överutnyttjar jordens resurser. På så sätt förstör vi för oss själva.


När ska vi öppna ögonen och bli klokare?
Här bilder som visar hur halten av kvävedioxid minskar över Europa, första bilden är från januari. Bilderna är tagna med Copernicus Sentinel-5P satellit:

 Andra bilden är tagen i mars. Lägg särskilt märke till skillnaden över Italien, Belgien och Holland:


Källa:
https://www.space.com/italy-coronavirus-outbreak-response-reduces-emissions-satellite-images.html
Och här är liknande bilder från Wuhan i Kina, taget av NASA. Dom översta bilderna är från förra året , dom nedre är från i år:


Källa:
https://earthobservatory.nasa.gov/images/146362/airborne-nitrogen-dioxide-plummets-over-china
Artiklar om detta ämne:

https://www.svd.se/virusutbrott-pausar-klimatutslapp

https://www.nyteknik.se/energi/dramatiskt-minskade-utslapp-i-kina-efter-coronavirusets-utbrott-6989194Tidigare liknande inlägg på min blogg:

Prövningens framsida

Det fina som kommer från Corona


#minskadeutsläpp #moderjordblöder


Av Amisa - 15 mars 2020 16:32

Den här metoden hittade jag för några år sedan på YouTube. Den lär kunna hjälpa mot trauman, ångest, oro och även mot sömnproblem och den har bland annat använts i krigsområden i utvecklingsländer. Den är även verkfull på oroliga barn och den görs som en knacklek som man gör på sig själv eller på en vän.Kul video som lär ut Trauma Tapping Technique (TTT) samtidigt som det svänger:

https://youtu.be/Sl0AkZfRGNESvensk manual:
http://peacefulheart.se/wp-content/uploads/2017/11/TTT_Svenska_Manual_Instruction_20160131-2.pdf


Mer info om TTT:
http://peacefulheart.se/Det bästa är att man kan hjälpa även över språkbarriärer (olika modersmål eller förståndshandikapp) och metoden är enkel så de flesta kan lära sig detta själva.
Och så blir man glad också!!


      


# traumatappingtechnique #TTT #roisinnet

Av Amisa - 14 mars 2020 22:00

Just nu håller jag på att läsa en väldigt intressant bok om affektfokuserad psykodynamisk terapi. Där menar man att de flesta av klientens problem kommer från konflikter och rädslor kopplade till personens känslor. Man anser också att klienten kan ha fobi för sina egna känslor – en s.k affektfobi. Den kan vara såväl omedveten som medveten och se ut på många olika sätt.


Affektfobin kan t.ex ta sig uttryck som att inte våga gråta av rädsla att inte kunna sluta, att inte våga visa ilska av rädsla för att känna sig skyldig, rädd eller ovärdig, att inte våga släppa in andra i sitt liv trots att man känner sig isolerad och ensam av rädsla för att bli sårad så som man blivit tidigare i sitt liv. 


Affektfobier kan behandlas som vilken fobi som helst genom exponering med responsprevention. Klienten uppmuntras då att gradvis närma sig de känslor denne normalt undviker, utan att använda så kallade hämmande affekter, som till exempel skuld, skam eller smärta. Målet är att hjälpa personen att möta och tolerera sina känslor samt få nya perspektiv på dom.Mer info:
https://psykodynamiskt.nu/?p=1654


#affektfobi

Av Amisa - 11 mars 2020 20:30

Nu jobbar jag på det fjärde steget i 12-stegsprogrammet och det handlar om att göra en självrannsakan, för att se vilka svagheter och styrkor man har. Det handlar också om överlevnadsstrategier man lärt sig redan som barn och som man fortfarande använder sig av som vuxen. Jag tror att många skulle ha glädje av att göra detta arbete för att lära känna sig själva bättre, mycket av detta är saker vi gör varje dag och som vi ofta inte alls är medvetna om. Här följer exempel på problembeteenden vi kan dras med som ger en försämrad psykisk hälsa:

 

Förbittring – Gör att vi slår tillbaka, blir arga eller sura, känner oss kränkta, sårade, utanför eller mindervärdiga.


Rädsla – Gör att vi känner oss hotade, förväntar oss motgångar, upplever oss som avvisade, kämpar för att överleva och stretar emot förändringar.


Förträngd eller missriktad vrede – Gör att vi upplever förbittring, depression, ångest, självömkan, svartsjuka och stress.


Att söka bekräftelse – Gör att vi försöker vara andra till lags, känner oss ovärdiga, är rädda att misslyckas, bortser från våra egna behov, är rädda för kritik och lider av dålig självkänsla.


Omhändertagande – Gör att vi kan vara oerhört ansvarsmedvetna, ignorerar våra egna behov, förlorar vår egen identitet, blir medberoende, känner oss oumbärliga och tvingade att rädda andra.


Kontroll – Gör att vi blir rädda för att misslyckas, manipulerar andra, saknar tillit, överreagerar på förändringar, är dömande, intoleranta och stelbenta i vårt tankesätt.


Rädsla för att bli övergiven – Gör att vi känner oss osäkra och avvisade, oroar oss i onödan, blir medberoende, tar hand om andra, försöker att på alla sätt undvika ensamhet.


Rädsla för auktoriteter – Gör att vi jämför oss med andra, tar saker personligt, reagerar istället för att agera, är arroganta, känner oss otillräckliga och rädda för att avvisas.


Förträngda känslor – Gör att vi kan vara ovilliga att prata, har vanföreställningar, har svårt för relationer, är omedvetna om vårt känsloliv, blir sjuka och deprimerade.


Bristande ansvarskänsla – Gör att vi känner oss utanför eller som ett offer, framstår som likgiltiga, är improduktiva och förväntar oss att andra ska ta hand om oss.


Isolering – Gör att vi känner rädsla för att bli avvisade, skjuter upp saker och ting, ser oss själva som annorlunda och avvikande, blir blyga och försagda, känner oss ensamma eller besegrade.


Låg självaktning – Gör att vi vill rädda eller behaga andra, känner oss otillräckliga och får en negativ bild av oss själva, är rädda att misslyckas, får svårt att hävda oss och isolerar oss från andra.


Överutvecklad ansvarskänsla – Gör att vi tar allting för allvarligt, överpresterar, manipulerar andra, har en falsk stolthet, blir perfektionister och framstår som fyrkantiga.


Felaktigt uttryckt sexualitet – Gör att vi blir frigida eller impotenta, blir liderliga, förför andra, tappar vår känsla för moral, undviker närhet, känner skuld och skam.Och så våra goda karaktärsdrag inom följande områden:

Känslomässiga, andliga, relationsmässiga, moraliska, intellektuella samt förmåga att ta hand om och stödja sig själv.

 


Vågar du rannsaka dig själv?


#självrannsakan #livsstegen

Av Amisa - 10 mars 2020 14:37

I livsstegen jobbar vi inte bara med dom tolv stegen och frågor runt dom, varje deltagare ska också berätta om sitt liv vid något tillfälle. Nu börjar det snart bli dags för mig att berätta om mitt liv, så jag behöver fundera på vad jag villa dela med mig av. Jag börjar närma mig 60, så ni förstår att då har det hunnit hända en hel del i mitt liv av både bra och dåliga saker.


Man brukar säga att det är när man får berätta om sitt liv som man blir till, för många människor går igenom ett helt liv utan att någonsin berätta för någon, inte ens sin partner, om sina innersta rädslor, önskningar, hur man egentligen känner sig och vilka livserfarenheter man bär med sig, ja kort och gått vem man innerst inne är. Vågar man inte visa vem man är så känner man sig inte heller sedd och accepterad för den man är.


Så nu behöver jag rannsaka mig själv lite och fundera över vilka händelser, goda och dåliga som format mig till den jag är. Vad kan jag berätta om mig som kan bidra till mitt läkande och vad kan vara värdefullt för andra att höra? Ofta känner vi igen vissa saker från varandras liv och att höra andra berätta om det startar också en process med tankar och reflektioner i oss. Vi upptäcker också mönster i hur vi upplevt att andra begått oförätter mot oss, men att vi i vårt omedvetna tillstånd också senare begått liknande oförätter mot andra. Alla dessa tankar skapar en förståelse för vad som skett och en vilja att förlåta såväl andra som oss själva för det som gått fel i våra relationer. Vi kan inte ändra på det som redan skett, men vi kan ändra vårt sätt att se på det. Vi kan be om förlåtelse och ge förlåtelse till andra och se till att vi i framtiden tar ansvar för att fungera på ett bättre sätt gentemot andra!Här en video med vacker sång från en Sinnesromässa:


https://youtu.be/_jDYmfAX1ZY#livsstegen #livsberättelse #förlåtelse

Av Amisa - 26 februari 2020 22:22

Kan man bli medberoende till Gud? Ja det tror i alla fall jag, för hur kan det annars finnas religiösa sekter och fundamentalister? Jag tror att det finns risk att en person som tidigare haft ett medberoendebeteende mot andra människor också kan utveckla det mot Gud eller Jesus. En vilja att vara till lags mot den man ser upp till, i en förhoppning om att i gengäld bli väl behandlad tillbaka. Men vad tycker Gud då om det? Är det inte jättebra att vi är fromma kristna som gör som Vår Fader önskar?


Nej, jag tror inte att det är sunt alls! Den Gud jag har mött betonar hela tiden att jag bör följa mitt eget sanna jag och använda mitt eget förstånd och vilja med vad jag ska göra med mitt liv. Det är endast på det sättet som jag kommer att bli riktigt lycklig och också ägna min tid åt att göra saker som gagnar både mig själv och andra. Gud vill inte att jag ska vara medberoende till någon, inte heller till honom. Tänk också vad lätt det är för någon stark ledartyp att förleda människor som är medberoende till Gud/Jesus! Det är bara att påstå sig veta vad Gud vill och så kräva av dom andra att dom lyder det dom sagt. Är det inte precis just det som hela Knutby-fallet handlat om?


En god vän som också är en 12-stegare brukar prata om ”12-stegstalibaner” dvs människor som till punkt och prick följer 12-stegsprogrammet med en väldigt rigid inställning. Dom utvecklar liksom ett slags beroende mot själva programmet och vågar aldrig lita på sin egen kraft att någonsin lära sig att stå på sina egna darriga ben. Det här med medberoendeproblematik är krångligare att ta sig ur än vad man kan tro, det är ett missbruk i sig självt. Själv ifrågasätter jag med jämna mellanrum mina egna beslut. Är det här verkligen min egen högsta önskan eller vill jag göra det här för att jag tror att det är vad Gud skulle önska av mig?
Ja, så komplicerad är jag!

  


#medberoende #12-stegstaliban #sekter

Av Amisa - 24 februari 2020 22:42

Igår hade vi träff på Livsstegen och delade våra erfarenheter om i vilka situationer vi känner oss maktlösa.  Jag tycker att det blev ett väldigt bra möte där vi vågade vara väldigt öppna och ärliga mot varandra och jag tror att en del blev förvånade själva över sitt mod att dela både om upplevelser i barndomen och om hur man själv har sårat människor i sin närhet. Flera uttryckte sin tacksamhet över att ha hittat till denna grupp eftersom dom känner att det är första gången dom funnit ett forum där det är okej att prata om sådant som skaver i livet. Ofta känner vi också skuld och skam över det jobbiga som hänt tidigare i vårt liv. Att våga prata om det är början på ett läkande och det är viktigt att vi börjar känna och ta ansvar för vår del i det som gått fel i livet. När vi börjar prata om det svåra så förlorar det sin förlamande kraft över oss och vi kan börja känna oss mer levande igen.Här var det fullkontakt, ingen tvekan om saken!

 


Jag tror det är viktigt för alla människor att hitta forum där man kan prata väldigt uppriktigt om livet och dom problem vi alla träffar på under ett liv. Jag gissar att många människor saknar det i sin vanliga umgängeskrets.


#livsstegen #maktlöshet #uppriktighet

Presentation

Omröstning

Är du intresserad av hur du fungerar psykiskt?
 JA, vad intressant!
 JA, men det verkar svårt!
 Ja, det tror jag?
 Kanske, men ser inget behov?
 Nej, är rädd för vad jag kan hitta där!
 NEJ, jag består bara av en kropp!
 NEJ, vilket trams!
 Annat - kommentera gärna vad

Fråga mig

5 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< September 2021
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se